Bli fast gjevar

DSC00033

Kunne du tenkja deg å bli fast gjevar til Barnehjelp Afrika?

For kr 100,- pr månad vil eit foreldrelaust barn får to varme måltid pr dag i 1 mnd.

(Skriv inn summen) til bankkonto nr 3705 13 33 587
Nyheitsbrev