Stella og Stan

NYEZANE-GRADUATION-2014-001

Våre lokale kontaktar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan Larkan og Stella Shoeman er våre lokale folk i Eshowe.

Som tidlegare ordførar og provinsguvernør, har Stan eit stort kontaktnett som gjer det mogleg å få eit slikt prosjekt oppe å gå

Stella står for den daglege drifta. Ho gjer alle naudsynte innkjøp og reiser til barnehagen  med innkjøpa.

Utan desse to hadde vi ikkje kunne drifta dette prosjektet, og dei gjer jobben utan noko honorar

NYEZANE-GRADUATION-2014-022
Stella